U nemovitostí bude s účinností od 1.7.2020 zrušeno PŘEDKUPNÍ PRÁVO.

Situace do 1.7.2020?

Pokud chcete prodat svůj podíl na nemovitosti (část rodinného domu, byt s podílem na jednotce, které slouží jako parkovací stání, podíl na cestě atd...), tak musíte nejprve svůj podíl nabídnout ostatním spoluvlastníkům. Vlastník podílu na nemovitosti má do 1.7.2020 povinnost při prodeji svého podílu na nemovitosti ho nabídnout ostatním spoluvlastníkům za stejných podmínek, které má ujednané s kupujícím. Nabídku na využití předkupního práva je navíc nutné učinit až po podpisu kupní smlouvy a uvést podmínky prodeje. Tato nabídka vyžaduje písemnou formu. V praxi to znamená, že po uzavření kupní smlouvy s kupujícím, oslovíte spolupodílníky písemnou formou a zašlete či předáte jim oproti podpisu výzvu / nabídku na využití předkupního práva ostatním spoluvlastníkům. Tato výzva / nabídka by měla obsahovat kopii uzavřené kupní smlouvy. Tato nabídka musí být učiněna až po podpisu kupní smlouvy! Pokud by jste tuto nabídku učinili před podpisem kupní smlouvy, musíte to po podpisu učinit znovu, v opačném případě je to totiž stejné, jako by jste předkupní právo spoluvlastníkům nenabídli.

Spoluvlastníci mají na uplatnění nabídky předkupního práva 3 měsíce od doručení. Spoluvlastník má totiž 2 varianty: vyjádřit se pozitivně a využít své předkupní právo, nebo se může vzdát svého předkupního práva.

Nově od 1.7.2020?

Nové paragrafové změní § 1124 občanského zákoníku, které řeší předkupní právo a se kterým se v praxi nejvíce setkáte:

(1) Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

(2) Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.

Co to znamená v praxi?

Pokud jste nemovitost koupili a budete ji následně prodávat nebo darovat, nemusíte svůj podíl na nemovitosti žádnému ze spoluvlastníků již nabízet. V případě, že byste nemovitost například zdědili, budete mít povinnost předkupního práva jen 6 měsíců. Pokud tedy s prodejem nemovitosti počkáte na uplynutí šestiměsíční lhůty, bude i tento následný převod nemovitosti bez nutnosti nabídnutí předkupního práva.

Tímto se celý proces pro prodej nemovitosti, kde se objeví podílové spoluvlastnictví a tím případné předkupní právo zjednoduší. 

Tom Bušek – Váš realitní makléř

klub_fb_post_-_predkupni_pravo