Dnes něco málo o tom, když vybíráte stavební pozemek, co je důležité si zjistit za informace.

1) Charakter pozemku (cuzk)

2) Vhodnost na jakou výstavbu je pozemek určen tj. jaké je jeho určení v územním plánu obce (odbor územního plánování)

3) Co na něm lze přesně postavit – specifikace a regulativa (stavební úřad)

4) Omezení související s územním plánem (odbor územního plánování, životní prostředí, památkáři a další) a další regulativa např. dohoda o parcelaci, nutnost územní studie, ochranná pásma a další (územní plán, odbor územního plánování)

5) Inženýrské sítě – čestnost a dostupnost, případné omezení a kolize s pozemkem a jeho využitím, ochranné pásma

6) Věcná břemena a další právní a faktické omezení související s možnou výstavbou (např. vodovod vede před pozemek, ale není zde VB, dále např. plánovaný obchvat, dálnice a „vyšší vlivy“)

7) Přístupové cesty (oficiální, břemena, jiného vlastníka atd.)

8) Povodňová mapa

9) Geodetické zaměření přesných hranic

10) Případné dělení pozemků v případě rozdělování na více stavebních míst

Napsal jsem to pouze v bodech, kdy každý z nich je mnohem rozsáhlejší. Je toho prostě moc a pokud uvažujete nad koupí či prodejem pozemku, je vždy nejlepším řešením oslovit profesionálu v oboru, aby jste "nešlápli vedle".

Tom Bušek – Váš realitní makléř

klub_fb_post_2